Senior
ombudsman

Sdružení českých spotřebitelů

Výsledky kontrol České obchodní inspekce na předváděcích akcích

Ve 2. čtvrtletí 2017 pokračovala Česká obchodní inspekce v kontrolách předváděcích prodejních akcí.

Vedle odhalování nekalých praktik, včetně agresivních, byla věnována zvýšená pozornost plnění oznamovací povinnosti, která souvisí s konáním organizovaných akcí.

Z celkového počtu 37 provedených kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů ve 14 případech, což 37,8 procent. To znamená, že se jedná o téměř totožné zjištění jako v 1. čtvrtletí tohoto roku, kdy inspektoři zaznamenali nedodržení zákonů v 35,7 procentech. „Celkový trend má však klesající tendenci. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku ČOI zaznamenala pokles porušení právních předpisů zhruba z 80 procent na 40 procent. Přesto výsledky provedených kontrol potvrdily, že na trhu stále působí firmy, které v současné době porušují především povinnost oznamovat ČOI konání těchto akcí a obcházejí zákaz přijímat platby za nabízené výrobky či služby před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy. Proto bude ČOI kontroly předváděcích prodejních akcí provádět i v následujícím období,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Podrobnější informace se dozvíte v přiložené tiskové zprávě.

Předváděcí akce - kontroly 2. čtvrtletí 2017

přílohy:

zavřít

01. 09. 2017 11:42