Senior
ombudsman

Sdružení českých spotřebitelů

ČOI se v prvním čtvrtletí zaměřila na plnění povinností prodávajících v souvislosti s poskytováním slev

V rámci kontrolní akce realizovala 477 kontrol, porušení právních předpisů bylo zjištěno při 178 kontrolách (37,32 %).

Nejčastějším zjištěním bylo porušení § 12a zákona o ochraně spotřebitele, týkající se informace o slevě a též údaje o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek prodáván v době 30 dnů před poskytnutí slevy. Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem v 74 případech.

Druhým nejčastějším zjištěním bylo porušení § 3 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, a to v 54 případech. Z toho v 41 případech došlo k porušení konkrétně ustanovení § 3 odst. 1 písm. c), kdy došlo k nesprávnému účtování prodávaných výrobků.

více na stránkách zde

zavřít

10. 06. 2024 09:02