Senior
ombudsman

Sdružení českých spotřebitelů

Nekalé obchodní praktiky aneb jak takovou obchodní praktiku rozpoznat a bránit se jí

Tato publikace vznikla jako reakce na situaci, kdy jsme např. v oblasti dodávek elektrické energie a plynu bohužel svědky toho, že na trhu působí i celá řada podnikatelů, kteří se nezdráhají spotřebitele klamat nebo na ně vyvíjet nepřípustný nátlak.

A to i když se jedná o seniory, osoby se zdravotním postižením nebo jinak řečeno o nejvíce zranitelné spotřebitele, kteří se takovým praktikám mohou jen obtížně bránit. A ukazujeme v ní právě typické příklady takových praktik a poskytujeme i návod, jak se můžeme jako spotřebitelé bránit a jak můžeme postupovat i bez zásahu nebo asistence dozorových orgánů.

Publikace zde

zavřít

10. 12. 2021 10:54